Cameratoezicht in en bij bedrijven, welke voorwaarden gelden er voor camerabewaking?

Cameratoezicht in en bij bedrijven, welke voorwaarden gelden er voor camerabewaking?

Cameratoezicht in of rond een winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen om eigendommen, klanten en personeel te beschermen.

Ondernemers moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen voordat zij camera’s mogen ophangen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver.

De ondernemer moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of klanten en werknemers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Cameratoezicht is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen.

Privacytoets

De ondernemer moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en het personeel afweegt tegen zijn eigen belang voor een bewakingscamera.

Informatieplicht cameratoezicht

Voordat klanten naar binnen gaan, moeten zij kunnen weten dat er cameratoezicht is. De ondernemer moet dit laten weten, bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Doet hij dat niet, dan kan hij strafbaar zijn.

Bewaartermijn camerabeelden

De ondernemer mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Maar is er een incident vastgelegd, zoals een winkeldiefstal? Dan mag hij de beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkvloer

Indien het gerechtvaardigd belang aanwezig is, mogen camera’s geplaatst worden. Wel geldt hierbij dat de werknemers van tevoren zijn ingelicht, de camera’s zichtbaar zijn en de werknemers en eventueel klanten duidelijk op het cameratoezicht gewezen worden.
Daarnaast geldt dat de beelden enkel gebruikt mogen worden voor de doeleinden waarvoor bewakingscamera’s zijn geplaatst.

Indien ondernemingen bijvoorbeeld ip camera’s plaatsen voor beveiligings- en preventiedoelen, mogen zij de camerabeelden van eventuele dieven vervolgens niet zelf publiceren ter opsporing van het strafbare feit en het in feite publiekelijk betichten van strafbare feiten van de afgebeelde personen.

Ook het op basis van camerabeelden aanspreken van werknemers op hun arbeidsproductiviteit is niet toegestaan als dit niet behoort tot de doeleinden waarvoor de ip camera’s geplaatst zijn. Mocht een werkgever de beelden toch gebruiken en overgaan tot ontslag, zullen de camerabeelden door de rechter in ieder geval als onrechtmatig verkregen bewijs beschouwd worden.

ip camerabewaking v&s

Tot slot is van belang dat werknemers ingevolge de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) recht hebben op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van hun persoonsgegevens. Over hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden, dienen eveneens duidelijke procedures te zijn. Lees verder over de soorten camerabewaking…

Kies voor camera beveiliging inclusief installatie zodat u altijd voldoet aan de wetgeving omtrent cameratoezicht

Advies nodig?

Neem contact op met onze specialisten voor persoonlijk en vrijblijvend advies.

team2

Uw slimme en professionele beveiligingspartner

Gratis advies op locatie

Onze adviseurs komen kosteloos langs voor advies en offerte opname.
Enigste kosten is een bakje koffie

Op maat voorstel

Na bezoek krijgt u van ons een uitgewerkt voorstel. Geheel opmaat voorstel met beveiligingsapparatuur en installatie.

Vragen over onze oplossingen?

of bel ons op: 088 1120 444.

Over het team van V&S Beveiliging