Brandmeldinstallaties: Alles wat u moet weten over de verplichtingen en keuzes

Inleiding: Brandmeldinstallaties (BMI)

Het beschermen van uw pand en de mensen die erin verblijven tegen brand is van essentieel belang. Een brandmeldinstallatie kan een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van zowel mensen als eigendommen. In dit artikel bespreken we wat een brandmeldinstallatie is, wanneer het verplicht is, en welke soort installatie het beste past bij uw situatie.

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging van een gebouw. Het is ontworpen om vroegtijdig branden te detecteren en te signaleren, zodat er snel en adequaat maatregelen kunnen worden genomen om de schade te beperken en mensen in veiligheid te brengen. Een brandmeldinstallatie bestaat uit een combinatie van handmatige en automatische melders, die in verbinding staan met een centrale meldkamer.

Hieronder staan de belangrijkste componenten van een brandmeldinstallatie:

1. Melders

Dit zijn apparaten die ontworpen zijn om branden te detecteren. Er zijn twee soorten melders: handmatige en automatische melders. Handmatige melders zijn meestal geïnstalleerd op goed zichtbare plaatsen en worden gebruikt om handmatig een brand te melden. Automatische melders zijn ontworpen om branden te detecteren zonder menselijke tussenkomst. Er zijn verschillende soorten automatische melders, zoals rookmelders, hittemelders en vlammenmelders.

– Handmelders

Handmelders zijn apparaten die handmatig geactiveerd kunnen worden door personen die een brand ontdekken. Ze zijn meestal geplaatst bij uitgangen en op strategische plaatsen in een gebouw.

– Automatische melders

Automatische melders detecteren branden zonder menselijke tussenkomst. Er zijn verschillende soorten automatische melders, zoals rookmelders en hittemelders.

– Rookmelders

Rookmelders detecteren rook die vrijkomt bij een brand. Ze zijn gevoelig voor zowel zichtbare als onzichtbare rookdeeltjes en geven een alarm af wanneer de concentratie rookdeeltjes een bepaald niveau overschrijdt.

Hittemelders

Hittemelders reageren op een snelle stijging van de temperatuur of wanneer een bepaalde temperatuur wordt overschreden. Ze zijn minder gevoelig voor valse alarmen, maar hebben over het algemeen een langere reactietijd dan rookmelders.

2. Brandmeldcentrale

Dit is het centrale punt van de brandmeldinstallatie. Hier komen alle meldingen van de verschillende melders binnen. De brandmeldcentrale bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van een brand en geeft vervolgens een signaal af aan de brandweer en/of het evacuatiesysteem.

3. Evacuatiesysteem

Dit is het systeem dat gebruikt wordt om mensen in veiligheid te brengen. Het bestaat uit verschillende componenten, zoals alarmsirenes, noodverlichting en vluchtroutes. Als de brandmeldinstallatie een brand detecteert, activeert het evacuatiesysteem automatisch, zodat mensen snel en veilig het gebouw kunnen verlaten.

Een brandmeldinstallatie is dus veel meer dan alleen een rookmelder. Het is een geavanceerd systeem dat bedoeld is om de veiligheid van mensen en gebouwen te waarborgen. Als u een gebouw bezit, is het van vitaal belang om een betrouwbare en goed onderhouden brandmeldinstallatie te hebben om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften en om uw medewerkers, klanten en gasten veilig te houden.

Wetgeving en regelgeving

NEN 2535

In Nederland is de NEN 2535 de belangrijkste norm voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Deze norm stelt eisen aan de betrouwbaarheid, prestaties en kwaliteit van de installaties en geeft richtlijnen voor het juiste gebruik ervan. 

NEN 2575

In Nederland is de NEN2575 de belangrijkste norm voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van ontruimingsinstallaties. Deze norm stelt eisen aan de betrouwbaarheid, prestaties en kwaliteit van de installaties en geeft richtlijnen voor het juiste gebruik ervan. 

Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 behandelt de voorschriften voor brandmeldinstallaties in verschillende gebruiksfuncties. Dit is van belang voor de veiligheid van personen die zich in deze gebouwen bevinden.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties verschillen per gebruiksfunctie en zijn afhankelijk van de omvang van de bewaking en doormelding. Zo moeten bijvoorbeeld zorgclusterwoningen voor 24-uurs zorg in een woongebouw gedeeltelijk worden bewaakt en doorgemeld, terwijl groepszorgwoningen voor 24-uurs zorg volledig moeten worden bewaakt en doorgemeld. Voor andere gebruiksfuncties gelden weer andere voorschriften.

Om te voldoen aan de voorschriften moet er in veel gevallen een certificaat worden behaald als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid van het Bouwbesluit 2012. Dit certificaat toont aan dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de gestelde eisen.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties zijn van belang om de veiligheid van personen in gebouwen te waarborgen. Het is dan ook belangrijk om deze voorschriften zorgvuldig te volgen bij het installeren van een brandmeldinstallatie. Bij twijfel kan het raadzaam zijn om een deskundige in te schakelen om te beoordelen welke voorschriften van toepassing zijn op een specifieke situatie.

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Een brandmeldinstallatie is verplicht in gebouwen waar de kans op brand groot is en waarbij het risico op slachtoffers aanzienlijk is. Dit kan onder andere zijn bij:

 • Gebouwen met een hoog brandrisico, zoals fabrieken en opslagplaatsen
 • Zorginstellingen
 • Hotels en pensions
 • Scholen
 • Appartementencomplexen
 • Openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen en bibliotheken

In sommige gevallen kan de gemeente of de brandweer aanvullende eisen stellen aan de brandveiligheid van een pand, waaronder de verplichting tot het installeren van een brandmeldinstallatie.

Soorten brandmeldinstallaties (melders)

Er zijn verschillende soorten brandmeldinstallaties, afhankelijk van de specifieke situatie en de eisen die gesteld worden aan de brandveiligheid.

Handmelders

Handmelders zijn apparaten die handmatig geactiveerd kunnen worden door personen die een brand ontdekken. Ze zijn meestal geplaatst bij uitgangen en op strategische plaatsen in een gebouw.

Automatische melders

Automatische melders detecteren branden zonder menselijke tussenkomst. Er zijn verschillende soorten automatische melders, zoals rookmelders en hittemelders.

Rookmelders

Rookmelders detecteren rook die vrijkomt bij een brand. Ze zijn gevoelig voor zowel zichtbare als onzichtbare rookdeeltjes en geven een alarm af wanneer de concentratie rookdeeltjes een bepaald niveau overschrijdt.

Hittemelders

Hittemelders reageren op een snelle stijging van de temperatuur of wanneer een bepaalde temperatuur wordt overschreden. Ze zijn minder gevoelig voor valse alarmen, maar hebben over het algemeen een langere reactietijd dan rookmelders.

Keuze van de juiste brandmeldinstallatie

De keuze van de juiste brandmeldinstallatie hangt af van verschillende factoren, zoals het type gebouw, de aanwezige brandrisico’s, en de eisen die gesteld worden door de wetgeving en regelgeving. Het is belangrijk om een deskundige te raadplegen die u kan helpen bij het bepalen van de meest geschikte installatie voor uw situatie.

Installatie en onderhoud

Installatie

Een brandmeldinstallatie dient te worden geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf. Zij zorgen ervoor dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen en de NEN 2535 norm. Na installatie ontvangt u een certificaat als bewijs van de correcte installatie.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud van de brandmeldinstallatie is essentieel om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren. Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf, in overeenstemming met de NEN 2654-1 norm.

Kosten en besparingen

De kosten van een brandmeldinstallatie kunnen variëren, afhankelijk van het type installatie en de omvang van het project. Hoewel de initiële investering aanzienlijk kan zijn, kunnen de besparingen op lange termijn ook groot zijn. Een effectieve brandmeldinstallatie kan de gevolgen van een brand beperken en mogelijk levens redden.

Voordelen van een brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie biedt verschillende voordelen, zoals:

 • Vroegtijdige detectie van brand, waardoor mensen sneller in veiligheid kunnen worden gebracht en de schade beperkt blijft
 • Verhoogde brandveiligheid in het pand
 • Verminderd risico op materiële schade en financiële verliezen
 • Mogelijk betere verzekeringsvoorwaarden, aangezien verzekeraars de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie vaak als een positief aspect beschouwen

Veelvoorkomende misvattingen

Er bestaan enkele misvattingen over brandmeldinstallaties die belangrijk zijn om te adresseren:

 1. “Een brandmeldinstallatie is te duur”: Hoewel de initiële kosten van een brandmeldinstallatie hoog kunnen zijn, zijn de potentiële kosten van een brand vaak veel hoger. Bovendien kunnen de voordelen op lange termijn, zoals een betere brandveiligheid en mogelijke verzekeringsvoordelen, de kosten rechtvaardigen.
 2. “Mijn pand heeft geen brandmeldinstallatie nodig”: Afhankelijk van het type gebouw en de aanwezige risico’s kan een brandmeldinstallatie verplicht zijn of sterk aanbevolen worden om de veiligheid te waarborgen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen en de beste praktijken op het gebied van brandveiligheid.
 3. “Brandmeldinstallaties veroorzaken veel valse alarmen”: Moderne brandmeldinstallaties zijn ontworpen om valse alarmen tot een minimum te beperken. Regelmatig onderhoud en juist gebruik van de installatie kunnen ook helpen om het aantal valse alarmen te verminderen.

Brandmeldinstallatie en verzekeringen

Het hebben van een brandmeldinstallatie kan van invloed zijn op uw verzekeringspremies en -voorwaarden. Verzekeraars zien de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie vaak als een positief aspect, aangezien het de kans op ernstige schade bij een brand vermindert. Het is belangrijk om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie en eventuele wijzigingen in uw situatie door te geven.

Meest gestelde vragen

De frequentie van het onderhoud hangt af van de specifieke installatie en de eisen van de NEN 2654-1 norm. Over het algemeen wordt aangeraden om minimaal één keer per jaar onderhoud uit te voeren. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf.

Nee, een brandmeldinstallatie is niet voor alle panden verplicht. De verplichting is afhankelijk van het type gebouw, de aanwezige brandrisico’s en de wettelijke eisen. Raadpleeg de wetgeving en regelgeving, of een deskundige, om te bepalen of een brandmeldinstallatie verplicht is voor uw situatie.

Een rookmelder detecteert rookdeeltjes die vrijkomen bij een brand, terwijl een hittemelder reageert op een snelle stijging van de temperatuur of wanneer een bepaalde temperatuur wordt overschreden. Rookmelders zijn gevoeliger en hebben een kortere reactietijd, maar kunnen vatbaarder zijn voor valse alarmen. Hittemelders hebben een langere reactietijd, maar zijn minder gevoelig voor valse alarmen.

Het wordt sterk afgeraden om zelf een brandmeldinstallatie te installeren. De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf, dat ervoor zorgt dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen en de NEN 2535 norm. Na installatie ontvangt u een certificaat als bewijs van de correcte installatie

Er zijn in sommige gevallen subsidies of financiële ondersteuning beschikbaar voor het verbeteren van de brandveiligheid, waaronder de installatie van een brandmeldinstallatie. Neem contact op met uw gemeente of een deskundige om te informeren naar de mogelijkheden in uw regio.

V&S Beveiligingstechniek: Uw brandbeveiliging partner voor Noord Nederland

Het waarborgen van een goede brandveiligheid in uw pand is van cruciaal belang. Brandmeldinstallaties spelen hierin een belangrijke rol. Neem contact op met V&S Beveiligingstechniek voor deskundig advies over de meest geschikte brandmeldinstallatie voor uw situatie. Ons ervaren team kan u helpen bij het kiezen, installeren en onderhouden van de juiste installatie om de veiligheid van de mensen in uw pand te garanderen en de gevolgen van een eventuele brand te beperken. Vertrouw op V&S Beveiligingstechniek voor een betrouwbare en professionele service op het gebied van brandveiligheid

Inhoud

Gebruiksfunctie Gebruiksoppervlakte groter dan [m²] Hoogste vloer van de gebruiksfunctie hoger dan [m] Omvang van de bewaking (NEN 2535) Doormelding (NEN 2535) Inspectiecertificaat (artikel 6.20, lid 6)
1. Woonfunctie
A. Woonfunctie voor zorg
A.1 Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw Gedeeltelijk
A.2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw Volledig
A3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw Gedeeltelijk ja ja
A.4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak Volledig
A.5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep Volledig
A.6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg Volledig ja ja
A.7. Andere woonfunctie voor zorg
B. Andere woonfunctie - - -
2. Bijeenkomstfunctie:
A. Voor aanschouwen van sport - - -
B. kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar 200m2 Volledig - -
B. kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar - 1,5m Volledig ja ja
C. Andere bijeenkomstfunctie - 5m Gedeeltelijk - ja
- 50m Volledig - ja
500m2 - Niet-automatisch - -
1.000m2 - Gedeeltelijk - ja
5.000m2 - Volledig - ja