Beveiliging niveau klasse EL2

Beveiligingsmaatregelen EL2 conform VRKI

V&S Beveiligingstechniek BV is een VEB borg technisch beveiligingsbedrijf welke producten en diensten levert die voldoen aan alle VRKI beveiligingsmaatregelen. Op deze blog pagina vindt u de beveiligingsmaatregelen voor niveau EL2

Uitleg maatregelen EL2 beveiliging (alarmsysteem)

De installateur is verplicht gebruik te maken van gecertificeerde componenten die voldoen aan de Europese NEN-EN 50131-1:2006/A1:2009 en NEN-EN 50136-1:2012 of Technische Specificaties (TS’n). Van toepassing is security grade 2 / Klasse 2 (zie toelichting bij 4.3.5)
Optische alarmgevers (flitsers) mogen worden toegepast die niet gecertificeerd zijn.
Beveiligingssysteem op het niveau EL2 voor woningen en bedrijven mogen ook met een draadloos alarminstallatie worden aangelegd en dienen te worden onderhouden en in overeenstemming te blijven met het niveau van het oorspronkelijke beveiligingsplan. Voor de controle hierop moet een onderhoudscontract worden afgesloten, dat voorziet in ten minste één onderhoudsbeurt per jaar. Extra eisen bij toepassing van draadloze alarmapparatuur:

1. Alarmsysteem met een meldkamer is door melding van de beheers (supervisie)- en communicatiemeldingen (jamming) verplicht. De PAC moet op deze meldingen van een geactiveerd systeem reageren als bij een sabotagemelding. Het opnemen in computer log-files en achteraf rapporteren aan de installateur is onvoldoende. Er dient een schriftelijke overeenkomst met gebruiker en/of installateur te zijn, waarin is vastgelegd dat deze meldingen zo spoedig mogelijk aan klant en/of installateur worden doorgegeven, zodat adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

2. De frequentie van onderhoud moet mede zijn gebaseerd op de levensduur/gebruiksduur van de batterijen met een minimum van één keer per jaar. De periode dat een batterij meegaat moet worden bepaald aan de hand van te verwachten activeringen. Batterijen moeten van het door de fabrikant voorgeschreven type zijn. Een batterij “laag” signaal dient vooraf door het systeem lokaal te worden aangegeven. Indien de batterij niet tijdig wordt vervangen dient dit als laatste naar de PAC worden doorgemeld. Bij geen daadwerkelijke vervanging zal dit dan uiteindelijk leiden tot een zenderverlies signaal (1) tabel 1 Woningen EL1 EL2 EL3 EL4 Volledig bedrade systemen ja ja ja ja Draadloze systemen ja ja ja nee Bedrijven EL1 EL2 EL3 Volledig bedrade systemen ja ja ja Draadloze systemen Ja* nee nee * wel in risicoklasse 1 en 2 en niet in risicoklasse 3, 3*, 4 en 4*

Vraag nu een gratis beveiligingsanalyse aan

Bescherm uw huis of bedrijf optimaal tegen inbraak en ongewenste indringers. Onze ervaren adviseur biedt een deskundige en persoonlijke beveiligingsanalyse om uw veiligheid te waarborgen.

Wacht niet langer en claim uw gratis analyse vandaag nog!

Beveiliging diensten

Omvang projectie minimale eisen EL2

  • Ruimte detectie op plaatsen waar zich de attractieve goederen concentreren en op strategische plaatsen in het pand voor vroegtijdige detectie.  Ruimte detectie voordat de CCS, en daartoe behorende delen, kunnen worden bereikt. 
  • Ruimte detectie ter plaatse van bediendelen. Document D03/385 – Verbeterde Risicoklasse-indeling Definities beveiligingsmaatregelen 2016 17 
  • Ruimte detectie in ruimten met een waarde berging (kluis) of wanneer daar meeneem beperkende maatregelen zijn toegepast.
  • Openstaand detectie op de entreedeur(en) en nooduitgangen van het pand. Met ‘entreedeur(en)’ worden alleen de deuren bedoeld waar de bedieningspanelen zijn aangebracht die worden gebruikt om het pand te betreden of te verlaten. Deze indicatie geeft de uitloop- en inlooptijd aan. Met ‘nooduitgang(en)’ worden de nooduitgangen bedoeld die door middel van vluchtwegaanduiding als zodanig herkenbaar zijn. Voor overige deuren wordt geadviseerd om deze deuren aan de buitenzijde van blind bouwbeslag te voorzien, om bedieningsfouten te voorkomen.
  • Openstaand detectie op rolluiken, rolhekken en schaarhekken met een beveiligingsfunctie.
  • Openstaand detectie op deuren van waarde bergingen (compartimenten)
  • Openstaand detectie op de deur waarachter de CCS is opgesteld (meterkast) Noot: Bij woningen kan het voorkomen dat de CCS niet altijd in de meterkast wordt geplaatst. Bij bedrijven is het plaatsen van de CCS in een afgesloten ruimte wel een eis. Voor de alarmering is de ATS categorie SP2 of DP1 (AL1) traject van toepassing, zie hiervoor de tabellen van de gekozen risicoklasse en beveiligingsklasse in de vigerende versie van document D03/375 (woningen) of D03/376 (bedrijven).

Meer informatie over alarmsystemen met installatie die voldoen aan de bovenstaande maatregelen vindt u hier. Hier vindt u meer informatie over een borg certificaat.

Inhoud